Strona 2 z 34412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –Zakład Przetwórstwa mięsnego Krzysztof Sobieraj ul. Ogrodowa 15e, 66-435 Krzeszyce.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 140.772,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 147.810,60 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – brak.

  1. Oferta nr 2

PAKIET NR 2 – MADAR Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 133.279,44 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 139.943,41 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI -w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 156.289,08 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 08/100 ).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 3- spodnie do kolonoskopii zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 3 – spodnie do kolonoskopii.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 481.410,00 zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 68.620,20 zł.

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 20/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 46.072,80 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 80/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4- 64.314,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych ).

Strona 2 z 34412345678910...203040...Ostatnie »