Strona 2 z 35412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 05.01.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota netto złożonej oferty – 284.620,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 310.629,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 327.194,64 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100 ).

Informacja dla pracowników sektora ochrony zdrowia zgłoszonych do szczepień przeciwko COVID-19

Bardzo prosimy osoby, które wyraziły chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w pierwszym etapie szczepień o wypełnienie ,,Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19′, własnoręcznie podpisanie i pilne odesłanie scanem za pośrednictwem poczty email: sekretariat@szpital-pyrzyce.pl.

Przesłanie formularza jest niezbędne abyśmy mogli przystąpić do wstępnej kwalifikacji i wyznaczenie terminu szczepienia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szpitala w godz. 8:00 – 15:00
lub z Koordynatorem ds. szczepień przeciwko COVID-19 w dni robocze – 91 579 30 95

kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem – plik do pobrania

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Smith&Smith Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 136.954,80 zł

(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 80*/100).

  1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- 503.011,08 zł.

(słownie: pięćset trzy tysiące jedenaście złotych 08/100).

Strona 2 z 35412345678910...203040...Ostatnie »