Przetargi

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Pyrzyce, dnia 16.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Kwota brutto wybranej oferty za okres 3 lat wynosi – 1.133.926,56 zł brutto.

(słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100)

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 08.06.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 20.070,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 21.675,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 14.442,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 15.597,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 3 – MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 20.547,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 22.191,30 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 4 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 23.139,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 24.990,77 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 5 – YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 18.149,90 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 19.601,89 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 16.362,42 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 17.671,41 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 6 – POLMIL SP. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 9.154,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 9.886,75 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 7 – Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego1, 12-200 Pisz.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 91.113,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 99.440,58 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 8 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 19.908,20 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 21.500,86 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 19.990,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 21.590,06 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 14.425,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 15.579,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 162.888,32 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 32/100).

Pakiet nr 1 – 21.276,10 zł brutto

Pakiet nr 2 – 15.435,22 zł brutto

Pakiet nr 3 – 11.889,07 zł brutto

Pakiet nr 4 – 88.323,92 zł brutto

Pakiet nr 5 – 25.964,01 zł brutto

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 08.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2020 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 81.722,42 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 3.461,83 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt.

 • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 12.363,84 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 106.410,96 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 19.332,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

 • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Operacyjnych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 134.665,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 8 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 57.157,30 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie, informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 57.157,30 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 59,39 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,39 pkt.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” w ramach postępowania 7/2020.

 1. Pyrzyce, dnia 2.06.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” w ramach postępowania 7/2020.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 32, 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 47 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 2, pozycja 6, 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 6, 7, 14, 18, 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 7, 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2” z nitką o długości 90cm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 36 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu 2.

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylne worki na mocz?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M i L?

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza rękawice foliowe ale tylko w rozmiarze M.

Pakiet 3, pozycja 5 – Czy Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a’100szt?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o szerokości 50cm zamiast 51cm?

Odpowiedź-NIE, Zamawiający wymaga prześcieradło w rolce o wymiarach 50x51x80.

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści bursztynowe przedłużacze do pomp infuzyjnych?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 4, pozycja 22 – Czy Zamawiający podając ilość sztuk „70/100” ma na myśli 70 opakowań ochraniaczy pakowanych a’100szt.? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 4, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów o długości 55mm w części przezroczystej z kolcem wykonanym z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów bez opaski stabilizującej dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 4, pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z możliwością regulacji otworu w zakresie 35-60 mm?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 4, pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 4, pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210×80 cm(wkład chłonny 200×60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.

Odpowiedź-NIE.

Pakiet nr 1 pozycja nr 36– czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu poliester, 5, igła 50 mm, ½ koła okrągła przyostrzona lub igła 60 mm ½ koła odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie- czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca posiada certyfikat CE, zgłoszenie do Rejestracji Wyrobów Medycznych .

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – pakiet nr 5 – czy zamawiający w pozycji 13 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy a fałdą o wymiarach 200 mmx55mmx100m zamiast 200mmx50mmx100m?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – pakiet nr 5 – czy zamawiający w pozycji 15 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 30mmx70mmx100m zamiast 300mmx60mmx100m?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 3 – czy zamawiający dopuści worek sterylny?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 5 – czy zamwiający dopuści prześcieradłow w rolce podfoliowane 50cmx50mb?

Odpowiedź- NIE.