Aktualności

Szpital Powiatowy w Pyrzycach po raz kolejny wziął udział w programie DOBRE BO POLSKIE.
Kapituła programu przyznała Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach certyfikat o nadaniu godła „Szpital Przyjazny Pacjentom”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przystąpił do programu “Szpital Przyjazny Pacjentom”.
Po pozytywnej weryfikacji Kapituła Programu DOBRE BO POLSKIE
przyznała tytuł  “SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM” Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz wizytował 10 sierpnia 2013 roku pyrzycki Szpital Powiatowy. W obecności Dyrektora Ryszarda Grzesiaka oraz członka Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Jarosława Stankiewicza odwiedził kilka oddziałów oraz zapoznał się z bieżąca działalnością szpitala.

Minister Zdrowia wyraził swoją pozytywną opinię o podejmowanych przez Dyrekcję i Zarząd Powiatu Pyrzyckiego działaniach restrukturyzacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.   Czytaj dalej

Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpiło zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz  w zakresie neonatologii. Pacjentki, które będą zmuszone skorzystać z usług ww. oddziałów winny kierować się do Szpitali w Szczecinie, Szpitala w Stargardzie Szczecińskiem, w Barlinku i w Gryfinie.

Nadal funkcjonuje Poradnia Położniczo  – Ginekologiczna –  czynna od poniedziałku do czwartku oraz w wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu. Bliższych informacji na temat godzin pracy poradni udziela Rejestracja Centralna pod numerem telefonu 91 570 25 73 wew. 210. Usługi świadczone w Poradni Położniczo – Ginekologicznej zawierają się w katalogu grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – załączniku do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.11.2012 r.