Przetarg nieograniczony nr 13/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/09 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.
Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 11/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej