Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 7/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 7/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 6/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej