Przetargi

Strona 2 z 9412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 22.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za stały nadzór techniczny wynosi: 208.308,02 zł brutto.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za naprawę i konserwację sprzętu medycznego – 129,60 zł za roboczogodzinę.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2 ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

 • CENA – 60%

 • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 29.07.2020 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 29.07.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 27.08.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 20.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 2-mleko i produkty mleczne

Pakiet nr 3 – inne tłuszcze

Pakiet nr 4-ryby

pakiet nr 5

Pakiet nr 6 – przetwory zbozowe, towary sypkie

Pakiet nr 7 – czekolada mleczna

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 16.07.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –ZAKŁAD APARATURY MEDYCZNEJ GRYFMED S.C. EUGENIUSZ TWÓR, TADEUSZ MEGER UL. AKACJOWA 14, 72-300 GRYFICE.

PAKIET NR 1

Stały nadzór techniczny:

Kwota netto złożonej oferty – 192.877,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 208.308,02 zł

Naprawa i konserwacja sprzetu medycznego :

 • kwota netto za roboczogodzinę – 120,00 zł

 • kwota brutto za roboczogodzinę – 129,60 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około:

Pakiet nr 1 – 273.675,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 24.600,00 zł brutto

Pakiet nr 3 – 9.225,00 zł brutto

Pytania do przetargu na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 15.07.2020 r.

Pytania do przetargu na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie do pakietu 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści Kabel elektrody neutralnej jednorazowej 4,5 m, wtyk EU 6,3 mm?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz.3

Czy zamawiający dopuści Uchwyt elektrod Ø 4 mm, szerokie 2-przyciskowe z kablem 4,5m, monopolarne z gniazdem 3 pinowym?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści Sterylne uchwyty jednorazowe 3 pinowe, 2-przyciskowe, dł. 3 m Ø 2,4 mm z elektrodą nożową?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 6

Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna wielokrotnego użycia silikonowa dla dorosłych 1 pinowa, kabel – 4,5 m?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 7

Czy zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych 4,5 m, jednorazowych, wtyk 1 pinowy 6,3 mm (EU)?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 8

Czy zamawiający dopuści Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej 4,5 m, wtyk USA?

Odpowiedź-NIE.

Strona 2 z 9412345678910...203040...Ostatnie »