Przetargi

Strona 3 z 7312345678910...203040...Ostatnie »

Rozbudowa lub wymiana systemu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Zapytanie ofertowe – Rozbudowa lub wymiana systemu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 13.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

  1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 138.287,20 zł

(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiat siedem złotych 20/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

  1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 35.073,00 zł

(słownie: trzydziesci pięć tysięcy siedemdziesiat trzy złote)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 42.795,00 zł

(słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 04.11.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. Ul Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 138.287,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Strona 3 z 7312345678910...203040...Ostatnie »