Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 9/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom:
Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 8/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 9/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi; Czytaj dalej