Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę najmu i pranie bielizny szpitalnej. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego na aparat RTG z ramienie C. Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 4/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 5/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej