Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/09

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 21/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/09 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej