Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 19/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 22/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że została zawarta umowa dotycząca ww postępowania z następującym Wykonawcom: Czytaj dalej