Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 6/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargwoego nr 4/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 6/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 6/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/09 na: Czytaj dalej