Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 14/2010

Szpital powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę leków do Apteki  Szpitala Powiatowego w Pyrzycach  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą  ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Skamex, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Czytaj dalej