Przetarg nieograniczony nr 8/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/09 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 7/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. Czytaj dalej