Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 10/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 10/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/2010. Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej