Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 17/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/09 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 15/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że w ww postępowaniu przetargowym zostały odrzucone dwie firmy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/09. SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający prostuje wcześniejszą informację dotyczącą odrzucenia oferty i zmienia brzmienie wcześniejszej informacji: Czytaj dalej