Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielno zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 8/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2010 na: „Dostawę i zakup leków do Apteki Czytaj dalej

Kserokopie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego.

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub z poradni specjalistycznej należy złożyć w sekretariacie szpitala podanie do dyrektora z prośbą o kserokopię. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, Czytaj dalej