Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 22/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2010 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 21/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: „artykułów medycznych jednorazowego użytku” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 17/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej