Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 7/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 7/2010

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2010 na: „Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników) Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej