Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 13/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2010 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 11/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, Czytaj dalej