Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 21/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi: Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 21/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 21/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Czytaj dalej