Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie- zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji zadania przez grupy interwencyjne?

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Jednocześnie zamawiający robi sprostowanie do zapytania z dnia 05.08.2011 r. w której to odpowiedział, że nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Odpowiedź na zapytanie zadane w dniu 5.08.2011 r. brzmi:
-Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Dotyczy:postępowania przetargowego nr 14/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
1. Pytanie – czy Wykonawca może dostarczyć ksero umowy z podwykonawcą lub oświadczenie pisemne?

Odpowiedź- Zgodnie z zaspisami w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza umowy z podwykonawcą.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2011 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Ochronę mienia i osób oraz zainstalowanie systemu telewizji przemysłowej na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala-www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej