Przetarg nieograniczony nr 21/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/09 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 18/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 18/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. Czytaj dalej