Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 8/2011

  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2011 na dostawę: „implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2011

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2011

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2011 na utylizację odpadów medycznych.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 7/2011

Dotyczy: postępowania przetargowe nr 7/2011 na dostawę materiału szewnego i staplerów oraz różne materiały medyczne.

Czytaj dalej