Dotyczy: postępowania przetargowego nr 23/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 24/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 24/2010 na: „zakup sprzętu medycznego na urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Szpitala powiatowego Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 23/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/2010 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 22/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowego w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej