Przetarg nieograniczony nr 7/2010

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2010 na: „Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników) Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej