Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2010

SPROSTOWANIE Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że dokonuje sprostowania dotyczące postępowania przetargowego nr 13/2010 w pakiecie nr 6 i w pakiecie nr 18 Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 11/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania niestępującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 13/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2010 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej