Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 20/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 19/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 20/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/09 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej