Dotyczy: postepowania przetargowego nr 1/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 pkt 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie załącznika Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 1/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2010 na: „zakup sprzętu medycznego dla Szpitala powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego Czytaj dalej

Dotyczy: post. przetargowego nr 21/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 94 pkt. 2 ustawy Czytaj dalej