Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 14/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 14/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/09  na dostawę: „środków dezynfekcyjnych” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/09

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 13/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/09 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej