Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2010

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY W dniu 13.10.2010 rok odbyło się otwarcie ofert dotyczące ww postępowania. Do dnia 13.10.2010 rok do godziny 10.30 wpłynęły 3 oferty: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 15/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej