Przetarg nieograniczony nr 1/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2010 na: „zakup sprzętu medycznego dla Szpitala powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego Czytaj dalej

Dotyczy: post. przetargowego nr 21/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 94 pkt. 2 ustawy Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej