Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2011 na: dostawę leków do Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej