Przetarg nieograniczony nr 3/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2010 rok na : „modernizacją  technologi przygotowania wody do celów socjalno-bytowych w Szpitalu Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 1/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 pkt 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie załącznika Czytaj dalej