Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 6/2011

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2011 na: „Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych cztery razy Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2011 na: dostawę leków do Czytaj dalej