Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 9/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 9/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2010 na: „DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 8/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielno zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej