Przetarg nieograniczony nr 9/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/09 na dostawę: „Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 7/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony nr 8/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/09 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej